Om företaget

Eurocable AB har kontor och produktion i vackra Vättje Fjäll i Bohus, Ale kommun, knappt 2 mil norr om Göteborg, ca 20 minuters bilresa utefter Riksväg 45. Företaget har mer än 35 år i branschen och idag är produktionen i huvudsak riktad mot reservdelsmarknaden. Vi skräddarsyr även kundspecifika lösningar till ett flertal olika användningsområden så som racing, gas- och industrimotorer mm.

Affärsidé

Eurocable skall utveckla, tillverka och marknadsföra ett brett sortiment av konkurrenskraftiga tändstiftskablar och tändspolar av hög kvalitet till en internationell marknad, huvudsakligen inom fordonsindustrin.

Kvalitetspolicy

Eurocable AB skall utveckla, tillverka och leverera tändkablar, tändspolar samt tillhandahålla associerade elektriska och mekaniska produkter där huvuddelen av sortimentet skall motsvara matchande kvalitet (OEM produkter).

Vi skall vara flexibla gentemot kund gällande sortiment och leverans. Vid behov av specialanpassade produkter ska vi vara behjälpliga i både framtagning och produktion.

Detta uppnår vi genom engagerad personal, samarbete med leverantörer och kunder samt ett aktivt arbete med ständiga förbättringar.

I vårt arbete följer vi tillämpliga lagar, föreskrifter och standarder inom fordonsindustrin.

 

Miljöpolicy

Eurocable AB skall arbeta mot en hållbar utveckling så att vi och kommande generationer säkras en trygg och god miljö.

  • Genom engagemang hos anställda, samarbete med leverantörer och kunder skall vi minimera miljöpåverkan för de produkter och tjänster vi levererar.
  • Utan att påverka produkternas funktion väljer vi den teknik och det material som ger minst miljöpåverkan.
  • Hänsyn till den yttre miljön samt arbetsmiljön vägs in i alla beslut för att minska miljöbelastningen och risken för personskador.
  • Kontinuerligt följa upp och förbättra det interna miljöarbetet samt arbetsmiljön genom ständiga förbättringar.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning samt övriga miljökrav som kunder ställer.

Öppettider:

Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-14:00

Tel : 031-98 22 03

Fax : 031-98 38 86

E-post :info@eurocable.se

För mer info www.automechanika.com

Eurocables musik-CD av The Flashmen Läs mer här  »